Menu
ISBW logo

Activiteitenschema

Elke onderneming die haar doelstellingen wil realiseren zal dit doen op basis van een aantal opeenvolgende processen. Met behulp van het opstellen van een activiteitenschema wordt inzicht verkregen wie verantwoordelijk is voor welke activiteit.

Het activiteitenschema biedt de onderneming de mogelijkheid om de bedrijfsprocessen beter op elkaar af te stemmen en zo de doorlooptijd van de processen te verkorten. Daarnaast krijgt de onderneming zicht op de verantwoordelijkheden per activiteit in een proces. Bij het ontstaan van afwijkingen kunnen daardoor de juiste medewerkers aangesproken worden, hetgeen zou moeten leiden tot verbeteringen.