Menu
ISBW logo

“Aan motivatie ontbreekt het niet, de deelnemers kozen zelf voor ISBW”

Incompanytraject HBO Bedrijfskunde bij GGNet Zorgsupport

Half februari startte ISBW met het opleidingstraject HBO Bedrijfskunde voor zes regisseurs Zorgsupport bij de Gelderse organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGNet. Deze biedt (hoog)specialistische ggz, basis ggz, zelfhulp en preventie, beschermd wonen en dagactivering en arbeidsreïntegratie. GGNet werkt vanuit diverse standplaatsen in Gelderland en heeft ongeveer 2.400 medewerkers in dienst. Ook zetten zich nog ruim 400 vrijwilligers in voor de 25.000 mensen die jaarlijks gebruikmaken van de zorg van GGNet. 

Door allerlei veranderingen binnen de organisatie ontstond een nieuwe functie: regisseur Zorgsupport. Deze functionaris adviseert en ondersteunt de directie en het management bij de organisatie en uitvoering van de administratie en registratie van de behandelactiviteiten. Ook ondersteunt de regisseur Zorgsupport hierbij medewerkers op vakinhoudelijk gebied en bewaakt zij processen en uitvoering in het belang van een tijdige correcte registratie, die voldoet aan regelgeving van betalende instanties en waarmee tijdig en correct gefactureerd kan worden.

Met deze transitie koppelt GGNet de functie van het secretariaat direct aan de zorgteams, zodat alles samenvalt in één behandelproces. We spreken dan niet meer van een administratief proces en een behandelproces. We hebben met elkaar hetzelfde doel voor ogen: één efficiënt behandelproces voor alle patiënten binnen GGNet. MNGR sprak met transitiemanager Zorgsupport Reint Scholten van GGNet en hoofddocent Arjan Bouman van ISBW.

“Met HBO-opleiding zorgen voor extra bagage”

“We willen de zes mensen die deze nieuwe functie gaan invullen, voorzien van extra bagage bovenop de werkervaring die ze al hebben”, vertelt Reint Scholten. “In overleg met hen hebben we gekozen voor de opleiding HBO Bedrijfskunde. Vanuit deze opleiding moeten ze ook zo kunnen doorstromen in de Bachelor Bedrijfskunde of de Associate Degree Operationeel Manager.”
 
Reint was al bekend met ISBW als opleider: “Ik heb er zelf ooit Middle Management gedaan en ook een aantal collega’s heeft opleidingen gevolgd bij ISBW. Uiteindelijk kwam ISBW van de drie kandidaten met het beste aanbod. Ook op onze aanvullende wensen had ISBW de meeste aansluiting. Aan de zes modules van de standaardopleiding hebben we nog de modules Organisatie Psychologie en Bedrijfscommunicatie toegevoegd.”

“Hierna zo instromen in de bacheloropleiding”

Docent Arjan Bouman: “De hele opleiding bestaat uit deelprogramma’s van de HBO Bachelor Bedrijfskunde. Als ze klaar zijn hebben de deelnemers dus een erkend ISBW HBO-diploma en kunnen ze zo instromen in de bacheloropleiding, waarvan ze dan dus al een groot deel hebben voltooid. Door de toevoeging van de twee extra modules duurt de opleiding overigens wel anderhalf jaar. Een half jaar langer dus dan de standaard HBO Bedrijfskunde van ISBW.”
 
Als hoofddocent heeft Arjan de rol van contactpersoon en doceert hij drie volledige modules. “Dat zijn de modules die gericht zijn op management en organisatie”, legt hij uit. Voor de modules op financieel en marketing terrein hebben we experts op die gebieden voor de groep staan. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de eigen controller financiën van GGNet. Die kan een gastcollege geven met een grote betrokkenheid vanuit de organisatie.”
 
Tijdens de kick-off van de opleiding werd de deelnemers wel duidelijk dat het volgen van een HBO-opleiding toch wel veel van je vraagt. Maar aan motivatie ontbreekt het bij de deelnemers niet volgens Reint. “De keuze voor ISBW kwam ook van de deelnemers zelf. Naast de zes adviseurs hebben zich nog drie mensen aangemeld voor de opleiding. Alle drie met een andere functie: een zorgcontroller, een teamleider Frontdesk en een directiesecretaresse. Dat juichen we natuurlijk alleen maar toe. GGNet ziet de lestijd dan ook als werktijd en stimuleert de mensen ook zeker als ze door willen gaan met de bacheloropleiding.”

“Opleiding goed voor deelnemers van elke leeftijd”

“Het is ook heel goed om te zien dat de leeftijd van de deelnemers zo gevarieerd is”, voegt Reint Scholten nog toe. De jongste deelnemer is 29 en de oudste is 57 jaar. Je ziet dan ook dat de oudere deelnemers met al hun werkervaring het prettig vinden om met deze opleiding meer theoretische kennis op te doen en dat de jongeren, bij wie de theorie nog vers is, juist meer kunnen halen uit de praktische kant van de opleiding.”
 
Scholten zal zelf als coach bij het traject betrokken blijven en er zo aan bijdragen dat bijvoorbeeld de opdrachten goed vertaald worden naar het dagelijkse werkterrein.” Op een aantal onderdelen zal hij mogelijk als gastdocent een bijdrage leveren aan deze opleiding.
 
“We houden ook tussentijdse evaluaties”, vertelt Arjan Bouman. “Zo kunnen we het programma eventueel tussentijds bijstellen en accenten leggen waar nodig. Ook zorgen we ervoor dat de docenten van de verschillende modules hun programma’s goed op elkaar afstemmen. Omdat alle deelnemers bij dezelfde organisatie werken, kun je ook meer tijd besteden aan specifieke zaken voor deze organisatie.”
 
Meer inzicht in bedrijfskundige processen?
Werk jij in een zorgorganisatie en wil je graag meer inzicht en kennis opdoen? Kijk dan eens op de ISBW-site naar onze opleidingen op het gebied van bedrijfskunde en zorgmanagement