Menu
ISBW logo

RASCI-matrix


Een eenvoudig middel voor het in kaart brengen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in teams is de RASCI-matrix, zodat iedereen weet wat hij of zij moet doen of waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Op deze wijze kunnen de juiste personen aangesproken worden over het wel of niet behalen van de afgesproken resultaten. Zonder deze duidelijke afspraken zullen overlap en gaten ontstaan die op zich weer leiden tot frustratie, inefficiëntie en tot onvoldoende resultaten. RASCI staat voor Responsible, Accountable, Supportive, Consulted en Informed.