Menu
ISBW logo

Hoe ontwikkel je de talenten binnen een team?

Mensen in hun kracht zetten, het beste uit je mensen naar boven halen, talenten ontwikkelen. Er staan vaak omschrijvingen als deze in de functieomschrijving van managers. Behalen van afdelingsdoelen staat er natuurlijk ook nog steeds, maar je mensen ontwikkelen staat vaak met stip op nummer één van de lijst van verantwoordelijkheden. Maar hoe krijg je als manager grip op vage begrippen als ´kracht’ en ‘talent’? In dit artikel bespreek ik onderzoeksgegevens die meer houvast bieden voor de manager van nu.

People don’t change that much.
Don’t waste time trying to put in what was left out.
Try to draw out what was left in.
That is hard enough.
(Marcus Buckingham)
 
Onze mensen zijn voor organisaties het meest waardevol. Of beter: inzetten van de talenten van onze mensen is voor organisaties het meest waardevol. Of nog preciezer: de talenten van onze mensen kennen en zodanig op elkaar afstemmen, zodat mensen voor het grootste deel van de dag doen waar ze goed in zijn. Dat is voor ons als (HR-)managers in organisaties het waardevolst.

Schaap met vijf poten

Voorheen concentreerden we ons als managers vooral op competenties en het ontwikkelen van competenties. Herkent u ook het beeld van de medewerker als het schaap met de vijf poten dat we zochten of wilden ontwikkelen? Hoge eisen werden gesteld aan medewerkers in functioneringsgesprekken, ontwikkelplannen werden opgesteld met competenties waaraan het komende jaar gewerkt ging worden.
 
Sinds de focus is verschoven van competentieontwikkeling naar talentontwikkeling, kijken we eerder naar de sterktes van mensen. De meest effectieve manier om mensen te motiveren, is namelijk te focussen op het vergroten van hun sterktes in plaats van het corrigeren of ontwikkelen van zwaktes. Dat is nog steeds hard werken, maar uit onderzoek blijkt dat we als medewerkers wel langer gemotiveerd blijven. 

Ingezet op hun sterktes

Marcus Buckingham en zijn collega’s bij onderzoeksorganisatie Gallup hebben de resultaten geanalyseerd uit interviews van 1,7 miljoen medewerkers uit meer dan 100 bedrijven uit 63 landen. Een van de meest relevante uitkomsten was dat minder dan 20 procent van de respondenten aangaf dat zij elke dag ingezet werden op hun sterktes. Er was geen relatie tussen type werk, geschoold of ongeschoold of branche.

Inzicht in de sterktes van je teamleden geeft je als manager de mogelijkheid om deze op elkaar, de teamdoelen en natuurlijk de doelen van de organisatie af te stemmen. Uiteindelijk moet dit leiden tot beter presterende en gemotiveerde medewerkers. Iedereen wil toch graag dat doen waar hij goed in is en het liefst elke dag?

Getalenteerde medewerkers

Buckingham en zijn collega’s gingen op zoek naar het antwoord op de vraag wat succesvolle leiders anders doen in vinden, ontwikkelen en behouden van talent in hun organisatie; wat hebben getalenteerde medewerkers altijd nodig om hun talent tot uiting te laten komen? En natuurlijk de vraag die hieraan gekoppeld is: wat doen goede managers om talenten naar boven te halen en vervolgens de performance te verbeteren? Kortom: wat doen succesvolle managers anders?
 
De volgende vragen stonden centraal in het Gallup-onderzoek:

  1. Weet ik wat er van mij verwacht wordt op mijn werk?
  2. Heb ik het materiaal en de tools om mijn werk te kunnen doen?
  3. Heb ik de mogelijkheid om datgene te doen wat ik het beste kan? En dat elke dag?
  4. Heb ik de afgelopen zeven dagen erkenning of waardering gekregen voor werk dat ik goed heb gedaan?
  5. Geeft mijn supervisor, of iemand op mijn werk, om me als mens?
  6. Is er iemand op mijn werk die mijn ontwikkeling bevordert?

Teams die hoog scoren op al deze vragen, laten een hoge performance zien. En andersom geldt: teams die laag scoren op deze vragen, laten een slechte performance zien. 

Gallup-onderzoek

Terug naar wat we als onze belangrijkste waarde noemden: de talenten van onze mensen kennen en zo op elkaar afstemmen dat ze voor het grootste deel van de dag doen waar ze goed in zijn. Gebaseerd op het Gallup-onderzoek, zijn hier de volgende tips:

  • Wees heel duidelijk over wat je verwacht van mensen.
  • Wees je heel bewust van de talenten, de sterktes van je mensen en kapitaliseer op deze sterktes. Mensen groeien het meest in de gebieden waar ze goed in zijn.
  • Geef vooral aandacht aan ieder teamlid dat commitment laat zien aan teamdoelen. Geef aandacht, zorg en complimenten.
  • Geef medewerkers die minder goed presteren mogelijkheden om te groeien en help ze zoeken naar taken die passen bij hun talenten.

Hoe denkt u dat uw team scoort? Wellicht een goed idee om deze vragen eens aan uw teamleden voor te leggen. En past u deze tips al toe? Wie weet hoe succesvol u als manager dan eigenlijk al bent…
 
Nicolette Kat is consultant, trainer, executive coach op het gebied van talentontwikkeling. 

Haal het beste uit je team

Hoe haal jij het beste uit je team? Met bijvoorbeeld onze praktijkgerichte en efficiënte Post HBO-opleiding Inspirerend Leidinggeven en Coaching krijg je hier in korte tijd meer inzicht in. Kijk op www.isbw.nl/leidinggeven.