Menu
ISBW logo

Een op de drie werkenden spreekt niet met manager over werk/privé-balans

13 procent wil dat manager minder over eigen privésituatie spreekt 

Een op de drie (33%) Nederlandse werkenden spart niet met hun manager over de werk/privé-balans. Dit blijkt uit Het Nationale Management Onderzoek, uitgevoerd door ISBW onder ruim 1.200 werkenden in loondienst. Het is tevens een derde (33%) van de werkenden die aangeeft wel te sparren over de balans tussen het werk- en privéleven met hun manager. De overige 34 procent geeft aan dit soms te doen. 

Privéleven voor zichzelf houden 

Er is een aanzienlijke groep die van mening is dat zijn manager te veel over zijn eigen privésituatie praat. Een op de acht (13%) denkt er zo over. Kijkend naar het verschil tussen fulltimers en parttimers, zijn het duidelijk fulltimers die vaker wensen dat hun manager minder spreekt over het eigen privéleven. Respectievelijk 18% tegenover 6%. Als werkenden zelf ergens mee zitten, bijvoorbeeld een heftige levensgebeurtenis als overleiden of scheiding, vindt 37% van de medewerkers troost bij zijn manager. Dit percentage bestaat uit evenveel mannen als vrouwen. Voor medewerkers onder de 25 jaar geldt dit minder: van hen vindt slechts 27% troost bij zijn manager. 

Rob Rijbroek, directeur bij ISBW: “Het is nog belangrijker dan anders dat de manager vandaag de dag aandacht heeft voor de privésituatie van hun medewerker. Privé en werk lopen steeds vaker door elkaar heen, zeker nu er sinds afgelopen maart veel, of zelfs volledig, thuisgewerkt wordt. Het is een illusie dat een medewerker alles wat er thuis speelt achter zich laat zodra hij of zij de laptop openklapt. Als manager doe je er dan ook goed aan vaker dan normaal te informeren naar het privéleven en samen met de medewerker te sparren over de dingen die er spelen.”

Vaker verbonden op Facebook dan LinkedIn

Op social media delen veel Nederlanders dingen uit hun privéleven. Een kwart (25%) van de werkenden is verbonden met hun manager op Facebook. Dat is net wat meer dan het aantal dat verbonden is op het zakelijke social medium LinkedIn: dit is 23%. Niet alle connecties met managers zijn vrijwillig. Zo heeft een op de acht (14%) een connectie met zijn manager op social media omdat hij de manager niet durfde te weigeren, terwijl hij dit eigenlijk onprettig vindt. Onder werkenden van 18 tot 25 jaar heeft ruim een derde dit probleem.