Toelichting HBO

Hogeschool ISBW, erkende onderwijsinstelling met HBO Bachelor en HBO Associate degree

Hogeschool ISBW is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap officieel erkend op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Ook biedt ISBW enkele opleidingen aan van businesspartners Hogeschool NCOI en Hogeschool Schoevers. Bij ons kun je kiezen voor verschillende HBO Bachelors en specialisaties en voor een HBO Associate degree. Na het met goed gevolg afronden van je geaccrediteerde opleiding mag je je officiële getuigschrift in ontvangst nemen. Je mag dan officieel een graad voeren, zoals Bachelor of Science (BSc) of Associate degree (Ad). Alle HBO Bacheloropleidingen van Hogeschool ISBW kennen een opbouw in 3 fases en een afstudeerfase, die samen 240 EC (studiepunten) omvatten. De HBO Associate degree kent 2 fases en heeft een opleidingsprogramma van 120 EC. 1 EC is gelijk aan 28 studiebelastingsuren.

Deelprogramma’s en doorstromen

Hogeschool ISBW biedt behalve volledige, erkende HBO Bachelor- en Ad-opleidingen ook heel interessante deelprogramma’s aan. Deze HBO-deelprogramma’s maken deel uit van een volledige, erkende opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria. Een belangrijk voordeel van deelprogramma’s is dat je kunt kiezen voor de onderwerpen die je aanspreken. Zo bieden deze korte deelprogramma’s een ideale opstap naar een volledig, erkend diploma. In deze deelprogramma’s werk je aan een eindopdracht op HBO-niveau. Hiermee leer je je kennis en vaardigheden integraal toepassen en toon je aan dat je over HBO-niveau beschikt. Zo ben je verzekerd van een goede en soepele doorstroom richting een erkende opleiding. Vind je de stap naar een langere opleiding op dit moment te groot? Schrijf je dan eerst in voor een van onze kortere HBO-programma’s. 

Propedeusegetuigschrift

De programma’s die we Kort HBO noemen zijn grotendeels gelijk aan fase 1 van de HBO Bacheloropleiding. Je kunt je Propedeusegetuigschrift in dat geval behalen door een kort aanvullend programma te volgen. De kosten voor dit aanvullende programma, inclusief Propedeusegetuigschrift bedragen € 750,-.

Praktijkgericht en persoonlijk

Hogeschool ISBW is al jaren succesvol met een zeer praktijkgerichte aanpak. De HBO-programma’s en HBO-opleidingen zijn verdiepend en direct toepas- baar in je eigen praktijk. Je combineert werk en studie door het maken van praktijkgerichte opdrachten tijdens de opleiding. Hierbij word je begeleid door docenten die zelf in de praktijk werkzaam zijn. De persoonlijke aanpak en de interactieve werkvormen tijdens de lessen zorgen dat je de theorie snel oppakt. Doordat je de opdrachten in je eigen werkomgeving toepast zien jij en je werkgever ook meteen rendement. Dat maakt het leren leuk en efficiënt.

Flexibel studeren

Een HBO-opleiding bij Hogeschool ISBW past uitstekend naast je werk en privé. Zo kun je de HBO-programma’s en HBO-opleidingen van Hogeschool ISBW op locaties door heel Nederland volgen. Dit kan ‘s avonds, overdag en op zaterdag, maar ook grotendeels via e-learning of in een virtual classroom. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden kun je je studie, werk en privé optimaal combineren. Daarnaast heeft de modulaire opbouw van de opleiding als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, de geboorte van een kind of verandering van baan. 

Doorlooptijd HBO Bachelor en HBO Associate degree

De nominale doorlooptijd van een HBO Bacheloropleiding is 4 jaar. Een HBO Associate degree duurt 2 jaar. De modulaire opbouw van onze opleidingen heeft het belangrijke voordeel dat je je opleiding probleemloos kunt versnellen of tijdelijk onderbreken. 

HBO OP MAAT

Bij HBO OP MAAT stemmen we je leerroute volledig af op jouw achtergrond en werk- en leerervaring. Op basis van eerder behaalde certificaten en diploma’s en met wat je al weet en beheerst, kun je modules uit de opleiding laten valideren. Zo hoef je dat wat je al kent, kunt en doet niet meer te leren en kun je de opleiding mogelijk sneller en met minder studiebelasting volgen. Tijdens de toelatingsprocedure beantwoord je een aantal gerichte vragen om te bepalen of je in aanmerking kunt komen voor HBO OP MAAT. Hiervoor heb je een passende werkplek nodig en moet je relevante werkervaring hebben in het vakgebied van je opleiding.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Om tot een HBO Associate degree of HBO Bachelor te worden toegelaten beschik je over een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 4). Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvang je bij je inschrijving. Kom je in aanmerking voor de 21+ regeling? Dan maak je een korte toets en word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

Passende werkplek

Het is door de praktijkgerichte aanpak van Hogeschool ISBW van belang dat je werkplek goed aansluit bij de opleiding, zodat je de opdrachten goed kunt maken. Heb je geen passende baan in het werkveld? Dan loop je stage. Dat kan aan het eind van je studie, waarbij je dit combineert met je afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige programma’s kun je een vrijstellingsverzoek indienen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding bespreek je dit direct met je opleidingsadviseur. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Een vrijstellingsaanvraag is kosteloos.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC) 

Heb jij ruime werkervaring en daardoor kennis en vaardigheden op HBO-niveau, maar beschik je niet over een diploma of certificaat op HBO-niveau? Dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor een vrijstelling. In dat geval neem je vóór je inschrijving aan een Bacheloropleiding deel aan de EVC-procedure. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Op basis van je Ervaringscertificaat kun je vervolgens vrijstelling aanvragen binnen een Bachelor.

Kostenoverzicht

De prijzen van de volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen en de HBO Associate degrees vind je in het kostenoverzicht. Hogeschool ISBW biedt je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). Meer informatie over de btw vind je in de praktische informatie. Eventuele afwijkingen op het kostenoverzicht en de prijzen van de korte HBO-propramma’s zijn opgenomen op de desbetreffende pagina van de opleiding. 

Subsidie en studiefinanciering

Klik hier voor meer informatie over interessante subsidies en studiefinanciering voor volwassenen.

Studenten beoordelen ISBW met een 8,2!

Jouw 4 rollen als manager

Wist jij dat je als manager 4 verschillende rollen aanneemt? En welke taken bij welke rollen horen? Als je begrijpt hoe deze rollen in elkaar zitten, word jij effectiever als manager. Meer weten? 

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK)


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden
geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van
ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!​
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!