Menu
ISBW logo

Toelichting Master

ISBW heeft een samenwerking met NCOI. Hierdoor kunnen wij een omvangrijk pakket van officieel geaccrediteerde Masteropleidingen en korte programma’s op Masterniveau aanbieden. Je bent verzekerd van kwaliteit en sterke praktijkgerichtheid met de inzet van docenten uit het werkveld. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt dit bijzonder interessant. NCOI is op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) erkend door het ministerie van OCW en is bevoegd om officiële graden voor Master toe te kennen. 

Nederlandse taal 

De bijeenkomsten worden volledig in het Nederlands verzorgd. Dit maakt het een stuk makkelijker om de juiste woorden te vinden en diepgang te brengen in de lessen. Uiteraard wordt ook gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur. De ondersteuning van het lesmateriaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor je op een prettige en efficiënte manier kunt studeren in een taal die je goed machtig bent. 

Volledig modulaire Masteropleidingen 

Per Masterclass rond je een onderwerp af. Zo zorgen we ervoor dat werk, studie en privé optimaal te combineren zijn. Je volgt een sterk praktijkgericht programma met onze Masters. Alle Masterclasses worden verzorgd door docenten uit de praktijk. Zij weten actuele inzichten in het vak goed te combineren met concrete toepassing in de praktijk. 

In 2 jaar doorloop je de volledige Masteropleiding. Je kunt kiezen uit een aantal specialisaties met interessante Masterclasses. Op basis van de Masterclasses word je voorbereid op het afstuderen. Je rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht. Hierin toon je aan een vraagstuk in de praktijk op Masterniveau aan te kunnen pakken. Het vraagstuk kies je zelf. Hierdoor sluit de afstudeeropdracht mooi aan op je werkomgeving. 

Flexibel studeren 

Je kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning of via een virtual classroom. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden zijn wij beslist uniek in Nederland. De modulaire opbouw in Masterclasses kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denk hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrièreswitch. 

Dag- en zaterdagopleiding 

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidingsdagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Bij een dagopleiding volg je 2 bijeenkomsten op 1 dag. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groepsopdrachten. Je brengt de dag op een actieve en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding. 

Avondopleiding 

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. 

Doorlooptijd 

Wij bieden je een ruim aanbod aan Masteropleidingen. De nominale doorlooptijd van een Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. Je mag maximaal 2 jaar uitlopen.  

Vrijstellingsaanvraag 

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Een vrijstellingsaanvraag is kosteloos. 

Als je een Masterclass of Masterprogramma hebt afgerond, kun je mogelijk vrijstelling krijgen voor de gelijknamige onderdelen en doorstromen naar een volledige Masteropleiding. Neem contact op met onze studieadviseurs als dit voor jou geldt, zij leggen je graag uit wat er mogelijk is. 

Toelating Masteropleidingen 

Er wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige toelating. Door een gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of academische opleiding hebt afgerond. Kijk in het toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven tot de Masteropleidingen. 

Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. Daarop volgt een gesprek op kantoor met een studieadviseur. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen. 

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat je inhoudelijk uitstekend voorbereid aan een volledige Masteropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. 

Voor Masterclasses en Masterprogramma’s geldt dat je moet beschikken over HBO- of WO-werk- en -denkniveau. Kijk in het toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen je hier graag meer over. 

Studenten beoordelen ISBW met een 8,2!

Jouw 4 rollen als manager

Wist jij dat je als manager 4 verschillende rollen aanneemt? En welke taken bij welke rollen horen? Als je begrijpt hoe deze rollen in elkaar zitten, word jij effectiever als manager. Meer weten? 

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK)


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden
geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van
ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!​
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!