Menu
ISBW logo

Maximaal Rendement

In iedere ISBW opleiding of training werkt u aan een actuele case die voor zowel voor uw eigen werk als de organisatie van belang is. U doet geen theoretisch examen, maar laat zien dat u de opgedane kennis en vaardigheden kunt toepassen in een praktisch verbeterplan (businesscase) en dat u dit kunt onderbouwen op basis van de behandelde theorie. Uw organisatie werkt slimmer, beter en efficiënter dankzij de businesscase die u in uw opleiding gemaakt heeft.

Praktijkgericht met duidelijk theoretisch fundament

De opleidingen en trainingen van ISBW zijn praktijkgericht met een duidelijk theoretisch fundament. Uw eigen (werk)praktijk neemt een centrale plaats in, maar er is ook ruimschoots aandacht voor de theoretische onderbouwing. Dat gebeurt door actuele leerstof: theorie- en praktijklessen, literatuur, cases, praktijkopdrachten sluiten aan bij recente ontwikkelingen in het vakgebied.

Bewezen rendement

Met de studiemethode van ISBW worden goede resultaten geboekt. Recent onderzoek onder honderden deelnemers en oud-deelnemers toont het volgende aan:

  • 45% van de deelnemers heeft per businesscase een besparing of extra omzet gerealiseerd van € 5000,-of meer.
  • 65% heeft de in de businesscase gestelde doelen gerealiseerd.
  • 63% geeft aan dat de leidinggevende vindt dat ze beter functioneren door de opleiding.
  • 80% vindt het effect van de opleiding aantoonbaar positief voor de rest van de organisatie.
  • 94% van de deelnemers vindt dat ze door de opleiding beter functioneren.
  • 73% van de deelnemers stelde het onderwerp van de businesscase vast in overleg met de leidinggevende.
  • 87% lukte het om voldoende draagvlak te creëren voor de businesscase binnen de organisatie.
  • 83% kreeg ondersteuning door de directie of het MT.
 

Visie op leren

ISBW zorgt ervoor dat u het beste uit uzelf haalt. Wij vinden dat interactie met andere deelnemers tot de beste resultaten leidt. Dat er aandacht moet zijn voor de vaardigheden om opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen. Dat werken aan een vraagstuk uit uw eigen praktijk beter werkt dan een theorie-examen. Het is dus niet voor niets dat ISBW al 80 jaar opleidingen en trainingen met een bewezen rendement levert.

De aanpak van ISBW

De visie op leren is als volgt doorvertaald in onze didactiek:

  • Tijdens de opleiding maakt u een verbeterplan voor uw eigen organisatie waarbij u leert de nieuwe kennis toe te passen. Hierin schuilt een belangrijk didactisch uitgangspunt: het aansluiten en toepassen van nieuwe kennis op bestaande kennis waardoor u ook echt leert.
  • Tijdens de opleiding werkt u samen met docenten, medecursisten maar ook vaak met collega’s aan de oplossing van vraagstukken. Door de interactie, het stellen van vragen maar ook het beantwoorden van vragen wordt u gedwongen om theorie echt te doorgronden en te leren doorvertalen.
 

Leren bij ISBW is over grenzen heen stappen, inzicht verwerven en nieuwe mogelijkheden ontdekken.

Heeft u nog vragen?

Aarzel dan niet en neem contact op met een van de specialisten van ISBW Opleiding & Training. U kunt ze bereiken op telefoonnummer 035 – 760 48 00.

Studenten beoordelen ISBW met een 8,2!

Jouw 4 rollen als manager

Wist jij dat je als manager 4 verschillende rollen aanneemt? En welke taken bij welke rollen horen? Als je begrijpt hoe deze rollen in elkaar zitten, word jij effectiever als manager. Meer weten? 

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK)


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden
geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van
ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!​
Hoe effectief ben jij als manager? Een belangrijke vraag om jezelf regelmatig te stellen: als je net begint, maar juist ook als je al heel ervaren bent. Om je hierin te inspireren, prikkelen en uitdagen kun je nu gratis het ISBW-boek over effectief management aanvragen. Wij sturen het naar je toe!