HBO OP MAAT

Wil jij een HBO Bacheloropleiding volgen die volledig aansluit op je werk- en privésituatie én op de ervaring die je al hebt in het vakgebied? En wil je je kennis en ervaring laten valideren zodat je mogelijk sneller je Bachelorgetuigschrift behaalt? Dan is ons unieke programma HBO OP MAAT iets voor jou. Voor dit programma werken we samen met onze businesspartner NCOI Opleidingen.

Flexibiliteit in overtreffende trap

Met HBO OP MAAT bepaal jij volledig zelf hoe, waar en wanneer je leert. NCOI Opleidingen zorgt ervoor dat je dat doet binnen de wettelijke kaders van geaccrediteerd onderwijs. Met HBO OP MAAT behaal je een erkend Bachelorgetuigschrift, maar dan via een leerroute die is afgestemd op jou en jouw kennis en ervaring. Je kiest ook zelf een studietempo dat bij je past. Zo ben je dus regisseur van je eigen erkende HBO-opleiding.

Hoe werkt het?

Wat je al kent, kunt en doet hoef je in de flexibele leerroute van HBO OP MAAT niet meer opnieuw te leren. Jouw ervaring in de praktijk kun je laten valideren. De leerroute die je volgt is persoonlijk en verschilt dus per student in tijd, vorm, plaats, tempo en toetsing. 

De HBO Bacheloropleiding die je volgt bestaat uit een opleidingsprogramma met leeruitkomsten. Dit zijn beschrijvingen van de kennis, inzicht en vaardigheden die je moet hebben verworven als resultaat van het leerproces. In je opleiding werk je, uiteraard onder begeleiding, aan het aantonen van de leeruitkomsten. 

Wat zijn jouw mogelijkheden?

De flexibele leerroute stelt je in staat om per leeruitkomst te bepalen hoe je deze wilt aantonen. De mogelijkheden hierin zijn afhankelijk van wat je al kent, kunt en doet in de praktijk en van de wensen die je zelf hebt. Een leeruitkomst kun je op drie manieren aantonen:

  1. Je beschikt voor een of meerdere leeruitkomsten al over kennis en ervaring. Dit zijn leerprestaties uit het verleden door het volgen van een opleiding, door trainingen of cursussen of door ervaring die je al in de beroepspraktijk hebt opgedaan. Je kunt deze kennis en ervaring vooraf laten waarderen door middel van validatie. Onder de tussenkop ‘Valideren’ lees je hier meer over.
  2. Je hebt al enige kennis en ervaring in de leeruitkomst en je wilt onder begeleiding verder leren in de beroepspraktijk. Je kunt dan kiezen om te leren op je werkplek en je toont de leeruitkomst aan door het ontwikkelen van een relevant beroepsproduct voor jouw eigen werkomgeving. Je wordt hierbij begeleid door een studiecoach en een praktijkbegeleider op je werkplek. Met je studiecoach heb je regelmatig contact. Hij of zij is een vakinhoudelijk expert en bezoekt je ook op je werkplek. Onder de tussenkop ‘Leren op de werkplek’ lees je hier meer over.
  3. Je hebt nog geen kennis en ervaring in de leeruitkomst. Je kiest dan voor het volgen van onderwijs (modules in de vorm van klassikale lessen, e-learning en/of Virtual Classroom) en toont de leeruitkomst aan door het succesvol afleggen van een examen. De docent begeleidt je tijdens het volgen van onderwijs en de voorbereiding op het examen. Bij de alinea ‘Volgen van onderwijs’ vertellen we je meer over deze mogelijkheid.
 

Valideren

Valideren is het leerwegonafhankelijk waarderen van (leer)prestaties van een student. Deze (leer)prestaties kunnen formeel, non-formeel en informeel verworven zijn. Als je al beschikt over kennis en ervaringen voor een of meerdere leeruitkomsten, kun je deze leerprestaties door middel van validatie laten waarderen. 

Valideren kan bijvoorbeeld als je al relevante ervaringen hebt opgedaan in de praktijk. Ook kan het zijn dat je beschikt over formele bewijzen (opleidingen/diploma’s) die niet zijn meegenomen in de toekenning van vrijstellingen, bijvoorbeeld omdat deze onvoldoende aansloten op de gestelde eisen. Ook trainingen of cursussen die je hebt gedaan vallen hieronder. Een groot voordeel van valideren is dat wat je al kent, kunt en doet niet meer opnieuw hoeft te leren. Samen met jou stelt NCOI Opleidingen een leerroute op maat op.

Leren op de werkplek

Vanuit reële werksituaties en op basis van werkelijke vragen, issues en uitdagingen uit de beroepspraktijk, doe je relevante kennis en vaardigheden op. Door te leren op de werkplek verbindt je direct de theorie met de praktijk. Je ontwikkelt ook direct een beroepsproduct dat ingezet kan worden in je eigen werkomgeving. Dat is gunstig voor jou, maar ook voor je werkgever. Voorwaarde hierbij is wel dat je voor je opleiding relevant werk doet. Heb je al eens een beroepsproduct gemaakt dat past bij de leeruitkomst, dan kan het zelfs zijn dat je daarmee je leeruitkomst kunt aantonen. Je krijgt toegang tot een online leeromgeving waarin specifieke informatie over de leeruitkomst is opgenomen en waar je handvatten voor het werkplekleren vindt. Ook informatie over de vakinhoud is in de online leeromgeving terug te vinden, in de vorm van bijvoorbeeld literatuur en belangrijke bronnen van informatie, en oefeningen en opdrachten.

Volgen van onderwijs

NCOI Opleidingen biedt voor het volgen van onderwijs modules aan. Deze kun je klassikaal, in een Virtual Classroom of door middel van e-learning volgen. Per module kun je wisselen van opleidingsvariant. Je volgt de lessen met medestudenten die dezelfde leerwens hebben voor deze specifieke leeruitkomst en veelal in vergelijkbare organisaties werkzaam zijn. Dit maakt het mogelijk om interessante discussies te voeren en van elkaar te leren. Als je ervoor kiest om onderwijs te volgen, dan neem je deel aan een digitaal of mondeling examen, of je maakt een moduleopdracht. De vorm van het examen is bij iedere leeruitkomst (module) vastgesteld. Bij het succesvol afronden van het examen heb je de leeruitkomst aangetoond. 

Je bepaalt zelf de studieduur

Voor jouw eigen leerroute stelt NCOI Opleidingen een opleidingsplan op. Je kiest er bijvoorbeeld voor om onderwijs te combineren met werkplekleren (waarbij je leeruitkomsten aantoont op je werkplek). Ook kies je zelf de duur van je opleiding. Die kan dus korter zijn dan de tijd die er normaal gesproken voor staat.

Het begint met een goede intake

Nadat je je hebt ingeschreven volgt een quickscan die je samen met je studiebegeleider maakt. De uitkomst hiervan bepaalt of je in aanmerking komt voor het werkplekleren. Is dit laatste het geval, dan nodigen we je uit voor een intake-assessment. Hiervoor koppelen we je aan een inhoudelijk expert in het vakgebied van je opleiding: een studiecoach. Samen met je studiecoach bekijk je welke leeruitkomsten je mogelijk kunt laten valideren, welke je op de werkplek zou kunnen aantonen en voor welke leeruitkomsten het volgen van onderwijs de beste keuze is. Let op: voor werkplekleren is een relevante werkplek een belangrijke voorwaarde. Op basis van je persoonlijke situatie wordt zo een HBO OP MAAT opleidingsplan opgesteld dat het beste aansluit op jouw specifieke situatie.

Persoonlijke begeleiding, van start tot getuigschrift

Gedurende de opleiding zal je persoonlijke studiecoach je stap voor stap begeleiden, coachen en van raad voorzien. Met hulp van je studiecoach maak je de keuzes die het beste bij jou passen. Combineer je het volgen van onderwijs met werkplekleren, dan kun je je studietempo mogelijk versnellen. Maar misschien wil je, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden, je studietempo af en toe juist verlagen. Bij HBO OP MAAT kun je je opleidingsplan altijd aanpassen.