1-op-1: Professionals in gesprek over management

In zeven 1-op-1 sessies bespreken telkens twee professionals verschillende stellingen die in verband staan met één van de zeven zekerheden van ISBW. 

Als eerst staat de zekerheid ‘ISBW is al 90 jaar bewezen succesvol’ centraal. Wat deze zekerheid inhoudt? We volgen alle ontwikkelingen in de markt door de jaren heen en anticiperen hierop met opleidingen en trainingen. We zijn continu met specialisten en professionals in gesprek over alle trends binnen het managementdomein. En bovendien heeft ISBW al meer dan een miljoen managers opgeleid, daar zijn we natuurlijk trots op!

In deze sessie gaan Sanneke di Quinzio, HR Business Partner, en Bert van er Meer, CFO, met elkaar in gesprek. Er komen thema’s aan bod zoals hoe er binnen organisaties naar menselijk kapitaal (het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden die economisch waardevol zijn) wordt gekeken, het al dan niet verplichten van ontwikkeling van medewerkers en in hoeverre opleiden een puur zakelijke afweging is. 

Je bekijkt de 1-op-1 sessie van Sanneke en Bert hier:

Hou deze pagina en onze social media kanalen in de gaten voor de volgende 1-op-1-sessie. Die zal gaan over de zekerheid ‘Het opleiden van managers en leidinggevenden is ons specialisme’.