Mail ons

verplicht

Routebeschrijving
Van Heemstraweg-West 5
5300 AG Zaltbommel
0418 - 688 588
info@isbw.nl
Bel mij terug

verplicht

 • 0418 688 588

HBO Psychologie: Coaching


call me now

verplicht

Prijs:€ 1.355,00(excl. Cursusmateriaal, Dagarrangementen)
Duur:1 jaar
Niveau:HBO
In deze opleiding psychologie coaching staat het begeleiden, motiveren en beïnvloeden van mensen centraal. Hoe haalt u het beste uit mensen naar boven? Hoe stimuleert u mensen om hun doelen te bereiken? Hoe helpt u mensen met een probleem op psychisch vlak of in de onderlinge verstandhouding? Binnen een jaar leert u de meest relevante methoden en technieken toe te passen om mensen te begeleiden in dit proces.
Selecteer een gewenste datum en locatie
Datum Locatie Optie link Inschrijven link
woensdag 23 september 2015 Amsterdam
woensdag 23 september 2015 Eindhoven
woensdag 23 september 2015 Rotterdam
woensdag 23 september 2015 Utrecht
woensdag 23 september 2015 Zwolle
Selecteer een gewenste locatie en datum
Locatie Datum Optie link Inschrijven link
Amsterdam woensdag 23 september 2015
Eindhoven woensdag 23 september 2015
Rotterdam woensdag 23 september 2015
Utrecht woensdag 23 september 2015
Zwolle woensdag 23 september 2015

Resultaat

Deze opleiding psychologie coaching levert het volgende resultaat op:

 • U heeft de basisvaardigheden van de coach onder de knie
 • U weet in welke situaties coaching succesvol toegepast kan worden
 • U kunt zelf een hulpverlenend gesprek voeren op basis van verschillende methodieken
 • U weet een objectieve en niet-veroordelende houding aan te nemen tijdens gesprekken
 • U kunt verschillende conflicthanteringsstijlen toepassen
 • U kunt observatiecriteria ontwikkelen en aan de hand hiervan een persoon of groep observeren

Inhoud

De opleiding psychologie coaching bestaat uit 5 modules. De eerste module omvat 2 colleges en 2 zelfstudielessen, de overige modules bestaan uit 3 colleges en 3 zelfstudielessen. Hierin worden de volgende onderwerpen behandeld:

Module 1 Inleiding in de psychologie

 • Kennis nemen van de basis: stromingen in de psychologie, ontwikkeling, persoonlijkheid, ziektes, etc.
 • Inzicht verkrijgen in gedrag.
 • Uitvoeren van persoonlijkheidstesten en ethiek

Module 2 Gesprekken voeren om het gedrag te beïnvloeden

 • Een non-directief gesprek en een directief gesprek voeren
 • Het hulpverleningsgesprek vanuit een gecombineerde aanpak (met directieve én non-directieve elementen)
 • Observeren van gedrag

Module 3 Mediation en Conflicthantering

 • Hanteren van verschillende conflicthanteringstrategieën
 • Kennis en toepassing van de basisprincipes van mediation
 • Vraagtechnieken voor de mediator

Module 4 Coaching en ethiek theorie

 • Kennis nemen van de basis van coaching: de fases, de methodiek, interventiestijlen en kwaliteits- en ontwikkelingsgericht werken
 • Het verschil tussen coaching en e-coaching
 • Inzicht krijgen in de basisprincipes van het uitvoeren van een onderzoek en de kwaliteitseisen die daaraan worden gesteld

Module 5 Coaching en ethiek praktijk

 • Oefenen van diverse coachingsvaardigheden door middel van rollenspellen
 • Toepassen van verschillende coachingstechnieken: stimuleren, confronteren, niets doen en helpen bij reflecteren
 • Omgaan met emoties: hanteren van emotieregulatietechnieken

Diploma

Na een succesvolle afronding van de opleiding psychologie coaching ontvangt u het diploma Psychologie: coaching. Dit is een door werkgevers zeer gewaardeerd diploma.

Werkwijze

Binnen de opleiding coaching worden verschillende vormen van onderwijs gecombineerd. Naast de inhoudelijke en theoretische modules van drie bijeenkomsten, zijn er interactieve trainingen waarin het voeren van gesprekken in rollenspellen en observeren centraal staan. De docenten van de opleiding werken binnen het vakgebied en zijn specialisten op diverse onderdelen.

Toetsing

De toetsing voor deze opleiding bestaat uit:

 • Een reflectieopdracht psychologie: met diverse opdrachten reflecteert u op de theorie en past u de theorie toe op uw eigen omgeving
 • Case coaching
 • Mondeling examen

De laatste twee toetsvormen zijn hieronder verder toegelicht.

Case coaching

U doet geen theoretisch examen, maar sluit de opleiding af met een case coaching waarin u de theorie uit de modules toepast. Deze case vormt de oplossing voor een concreet vraagstuk uit uw eigen omgeving dat u zelf mee heeft genomen naar uw opleiding. In de case past u de kennis die u heeft opgedaan gedurende de modules direct toe in de praktijk.

De case gaat over een of meerdere personen die een vraag of probleem
ervaren op psychologisch of emotioneel vlak of in de onderlinge verstandhouding. U ontwikkelt een plan van aanpak om het probleem of de vraag van de betreffende persoon/personen inzichtelijk te maken en te helpen oplossen.

Mondeling examen

Het mondeling examen of toetsgesprek heeft de vorm van een rollenspel. De student wordt gevraagd, naar aanleiding van een casus, als coach een gesprek te voeren met een fictieve cliënt. Bij dit gesprek aanwezig zijn de fictieve cliënt, de student en een beoordelaar die de gespreksvaardigheden van de student observeert en beoordeelt.

Competenties

U versterkt de volgende competenties:

 • Coachen
 • Gespreksvaardigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Resultaatgerichtheid

Opbouw/duur

 • De opleiding psychologie coaching duurt 1 jaar
 • Bestaat uit 15 lesavonden van 19.00 tot 22.00 uur, waarvan de eerste 2 lesavonden + 1 gastcollege in Utrecht plaatsvinden
 • De voorbereiding voor een les is, afhankelijk van uw vooropleiding en werkervaring, ongeveer 10 uur
 • De voorbereiding bestaat uit het bestuderen van de stof en het werken aan een casus waarmee u de opleiding afsluit

Selecteer een gewenste datum en locatie

Datum Locatie Optie link Inschrijven link
woensdag 23 september 2015 Amsterdam
woensdag 23 september 2015 Eindhoven
woensdag 23 september 2015 Rotterdam
woensdag 23 september 2015 Utrecht
woensdag 23 september 2015 Zwolle

Prijzen

btw-vrijgesteld
Opleiding/Training
1.355,00
Arrangement
10,00(per dagdeel)
Naast bovenstaande kosten worden er tevens kosten gerekend voor lesmateriaal en eventuele toetsing. Download de brochure voor een volledig overzicht.

 

Zoek ons op Google+