Menu
ISBW logo

Hoe bereid je een functioneringsgesprek voor? Vijf tips voor leidinggevenden

Een functioneringsgesprek vormt een cruciaal moment om de prestaties, ontwikkeling en motivatie van je medewerker te evalueren. Maar hoe zorg je ervoor dat dit gesprek geen lege formaliteit wordt en echt waarde toevoegt voor beide partijen? Hier zijn vijf handige tips om je functioneringsgesprekken doeltreffend voor te bereiden en te voeren, met als doel de motivatie van je medewerkers te bevorderen. 

Tip 1: Bepaal het doel van het functioneringsgesprek 

Wat wil je bereiken met het gesprek? Het is belangrijk om hier van tevoren al het een en ander over op papier te zetten. Afhankelijk van de prestaties van je medewerker kan het zijn dat het vooral een positief gesprek wordt of juist een feedbackmoment. Denk na over de onderwerpen die je tijdens het gesprek wilt aanhalen om tot het uiteindelijke doel van het gesprek te komen. Schrijf van tevoren op wat er goed of slecht ging bij concrete taken, competenties, resultaten of samenwerking. Houd hierbij rekening met de werkomstandigheden en persoonlijke situatie van de medewerker. Maak vooraf duidelijk wat de insteek van het gesprek zal zijn en vraag je medewerker om ook zelf input te leveren. Zo creëer je een gedeelde verwachting en betrokkenheid. 

Tip 2: Verzamel feedback en bewijsmateriaal 

Een functioneringsgesprek is geen eenrichtingsverkeer waarbij jij alleen je eigen input levert. Vraag daarom niet alleen feedback aan je medewerker, maar ook aan collega's, klanten of andere stakeholders. Hoe ervaren zij de samenwerking en de communicatie met jouw teamlid? Wat waarderen ze of wat missen ze? Verzamel ook concrete voorbeelden of resultaten die de prestaties van je medewerker onderbouwen. Zo kun je het gesprek objectiever en constructiever maken. 

Tip 3: Geef complimenten en verbeterpunten 

Zorg ervoor dat het gesprek in balans is en dat je zowel waardering als verbeterpunten uitspreekt. Wees daarbij specifiek, eerlijk en respectvol. Wanneer je kritiek hebt, wees dan constructief met suggesties voor oplossingen of actiepunten. Vermijd algemene oordelen of labels, maar focus op het gedrag of de resultaten van je medewerker. Een handige tool om feedback compleet en evenwichtig over te brengen is de STAR-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat). Met STAR maak je jouw feedback concreet en inzichtelijk. Maak daarnaast gebruik van beloningssystemen bij goede prestaties zodat medewerkers ook in de nieuwe cyclus gemotiveerd zijn om weer hun best te doen. 

Tip 4: Bespreek de ontwikkeling en de ambities van je medewerker 

Kijk niet alleen terug naar het afgelopen jaar, maar werp ook samen een blik op de toekomst. Wat zijn de leerdoelen, de interesses en de carrièrewensen van je medewerker? Hoe kun jij ondersteunen bij het realiseren van deze doelen? Maak samen een persoonlijk ontwikkelplan waarin je concrete afspraken maakt over de acties. Denk ook na over hoe je de acties meetbaar maakt, zodat je bij het volgende functioneringsgesprek gemakkelijk kunt evalueren of de nieuwe doelstellingen zijn behaald. Faciliteer teamleden door ze concrete handvatten aan te bieden om hun ambities waar te kunnen maken in de vorm van opleidingen of regelmatige coaching. Zo stimuleer je de groei en het potentieel van je medewerker. 

Tip 5: Maak een verslag van het functioneringsgesprek en volg het op 

Een functioneringsgesprek is geen eenmalige gebeurtenis, maar een onderdeel van een continu proces. Zorg daarom dat je een verslag maakt van het gesprek, waarin je de belangrijkste conclusies en afspraken vastlegt. Stuur dit verslag naar je medewerker en vraag om feedback of akkoord. Houd daarna regelmatig contact om de voortgang te monitoren en eventueel bij te sturen. Plan ook alvast een volgend gesprek in om te evalueren hoe het gaat. Zo houd je de lijn open en blijf je betrokken. Het functioneringsgesprek mag nooit het enige moment zijn in een jaar waarop je jouw medewerkers over hun ontwikkeling spreekt. 

Het doel van een functioneringsgesprek is uiteindelijk om de samenwerking, de motivatie en de resultaten van je medewerker te verbeteren. Door het gesprek goed voor te bereiden en te voeren, kun je dit doel bereiken. 

Verdiep je verder in personeelsmanagement 

Naast het voeren van productieve functioneringsgesprekken zijn er nog veel meer aspecten die komen kijken bij het tonen van aantrekkelijk werkgeverschap en het bevorderen van het personeelsbeleid binnen jouw organisatie. In onze blog Medewerkers behouden? Tips voor goed werkgeverschap gaan we hier dieper op in. In de whitepaper ‘Van 13-in-een-dozijn-werkgever naar Unicorn’ ontdek je hoe je als werkgever onderscheidend kunt zijn om talent aan te trekken én te behouden. 

Bij personeelsmanagement komen daarnaast veel praktische zaken kijken. Van functioneringsgesprekken tot het werven van nieuw personeel, als manager krijg je er in verschillende mate mee te maken. Met de Post HBO Personeelsmanagement ontwikkel je meer strategisch inzicht in de praktijken rondom humanresourcesmanagement waar jij als leidinggevende verantwoordelijk voor bent.