Menu
ISBW logo

Hoe mannelijk of vrouwelijk is jouw leiderschapsstijl?

Van veel eigenschappen wordt vaak gezegd dat ze typisch mannelijk of typisch vrouwelijk zijn. Vrouwen worden over het algemeen als zorgzaam, sociaal, attent en begripvol gezien, terwijl mannen zelfverzekerd, moedig en dominant zouden zijn. Natuurlijk is het in de realiteit nooit zo simpel en zwart-wit. Vrouwen kunnen best een aantal mannelijke eigenschappen bezitten en hetzelfde geldt voor mannen en vrouwelijke eigenschappen.

De eigenschappen die bij jou het meest naar voren komen, hebben ook effect op jouw managementstijl. Er zijn manieren van leidinggeven die als mannelijk of vrouwelijk kunnen worden beschouwd. In deze blog vertellen we je meer over mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Wat zijn de kenmerken van elke stijl en op welke manier kun je beide stijlen gebruiken om een effectievere manager te worden?

Wat houdt mannelijk en vrouwelijk leiderschap in?

Mannelijk en vrouwelijk leiderschap zijn geen vaste begrippen, maar een manier om verschillende kwaliteiten en gedragingen te benoemen die vaak worden gezien als typisch mannelijk of typisch vrouwelijk. Dit wil niet zeggen dat alle mannen of vrouwen dezelfde stijl van leidinggeven hebben, of dat je je stijl niet kunt veranderen naar gelang de situatie. Het gaat erom dat je je bewust bent van je eigen voorkeuren en die van anderen, en dat je daar flexibel mee omgaat.

Mannelijke competenties

Mannelijk leiderschap wordt meestal omschreven als een stijl die gericht is op taken, resultaten, competitie en controle. Een mannelijke leider is vaak direct, besluitvaardig, zelfverzekerd en assertief. Hij of zij stelt heldere doelen, delegeert taken, bewaakt de voortgang en grijpt in als dat nodig is. Een mannelijke leiderschapsstijl is gericht op het behalen van successen en het aangaan van uitdagingen.

Vrouwelijke competenties

Vrouwelijk leiderschap wordt meestal omschreven als een stijl die gericht is op relaties, processen, samenwerking en empathie. Een vrouwelijke leider is vaak betrokken, coachend, communicatief en flexibel. Hij of zij betrekt medewerkers bij beslissingen, geeft feedback, luistert naar ideeën en gevoelens en stimuleert de ontwikkeling van anderen. Een vrouwelijke leiderschapsstijl is gericht op het creëren van een prettige werksfeer en het oplossen van conflicten.

Wat zijn de voor- en nadelen van beide stijlen?

Beide stijlen van leidinggeven hebben hun eigen voor- en nadelen, afhankelijk van de context, de doelen en de mensen. Er is dus niet één beste stijl, maar eerder een optimale combinatie die past bij de situatie.

De voordelen van mannelijk leiderschap:

 • Je geeft duidelijkheid, richting en structuur
 • Je stimuleert innovatie, ambitie en groei
 • Je vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie
 • Je verhoogt de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit

De nadelen van mannelijk leiderschap:

 • Het kan leiden tot stress, druk en burn-out
 • Het kan weerstand, angst en ontevredenheid oproepen
 • Het kan conflicten, machtsmisbruik en intimidatie veroorzaken
 • Het kan de diversiteit, creativiteit en betrokkenheid verminderen

De voordelen van vrouwelijk leiderschap:

 • Je zorgt voor verbinding, vertrouwen en loyaliteit
 • Je bevordert harmonie, dialoog en consensus
 • Je versterkt de samenwerking, het teamgevoel en het lerend vermogen
 • Je verhoogt de tevredenheid, het welzijn en de retentie

De nadelen van vrouwelijk leiderschap:

 • Het kan leiden tot verwarring, vertraging en inefficiëntie
 • Het kan passiviteit, afhankelijkheid en conformisme uitlokken
 • Het kan conflicten vermijden, toegeven of negeren
 • Het kan de daadkracht, de zichtbaarheid en de invloed verminderen

Hoe vind je de balans tussen beide stijlen?

Om een effectieve leider te zijn, is het belangrijk om een balans te vinden tussen mannelijke en vrouwelijke stijlen van leidinggeven. Dit betekent dat je niet vasthoudt aan één stijl, maar dat je je stijl aanpast aan de situatie, de doelen en de mensen. Dit vraagt om zelfkennis, zelfreflectie en zelfontwikkeling. Hier zijn enkele tips om je daarbij te helpen:

 1. Wees je bewust van je eigen voorkeuren, sterke punten en valkuilen. Doe bijvoorbeeld een test om je leiderschapsstijl te ontdekken of vraag feedback aan je medewerkers, collega’s of leidinggevenden.
 2. Wees je bewust van de verwachtingen, behoeften en voorkeuren van je medewerkers. Observeer hun gedrag, luister naar hun feedback, vraag naar hun mening en gevoelens en houd rekening met hun diversiteit.
 3. Wees je bewust van de context, de doelen en de uitdagingen waar je mee te maken hebt. Analyseer de situatie, stel prioriteiten, maak een plan en evalueer de resultaten.
 4. Wees flexibel en experimenteer met verschillende stijlen. Probeer bijvoorbeeld meer direct of meer betrokken te zijn, meer taakgericht of meer relatiegericht, meer assertief of meer empathisch. Let op de effecten van je stijl op jezelf, je medewerkers en je organisatie.
 5. Wees open en leer van anderen. Zoek naar rolmodellen, mentors of coaches die je kunnen inspireren, adviseren of ondersteunen. Leer ook van je medewerkers, collega’s of leidinggevenden die een andere stijl hebben dan jij. Vraag hen hoe zij leidinggeven of leiding ontvangen en wat zij daarvan vinden.

Jouw managementstijl ontdekken?

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het ontwikkelen van een effectieve leiderschapsstijl? Tijdens de HBO Module Effectief Leidinggeven krijg je meer inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen en ontdek je welke stijl bij je past. Je leert hoe je de bovengenoemde mannelijke en vrouwelijke stijlen met elkaar combineert om zowel mens- als resultaatgericht leiding te geven aan jouw team.