Menu
ISBW logo

Hoe verhoud je je als manager tot je eigen manager?

Als (startende) manager heb je te maken met de medewerkers in je team, anderzijds ben je afhankelijk van degene die jou weer aanstuurt. Hoe verhoud jij je hiertussen?

Wees geen doorgeefluik

Daar waar je medewerkers naar jou kijken voor een visie en richtlijnen, doe jij hetzelfde richting je eigen manager. Je toetst je visie en je beeld van de gewenste werkelijkheid aan het kader wat er vanuit hogerhand wordt geschetst. Om te voorkomen dat je een doorgeefluik wordt van de strategie en visie van je manager, is het belangrijk de samenwerking te bespreken.
 
Het is dus belangrijk om als manager een visie te ontwikkelen: hoe wil jij het hebben? En vervolgens: hoe toets je die visie aan de strategie, visie, missie en doelstellingen van het hoger management? Bespreek met je eigen manager wat je van hem of haar nodig hebt om de visie te vertalen naar een effectieve samenwerking.
 
Dat kan gaan over back-up van je eigen manager als het gaat om het implementeren en hanteren van regels, maar ook over je eigen ontwikkelingsfase als manager en welke stijl van managen je zelf nodig hebt om te kunnen excelleren. Het kan ook gaan over het afstemmen van wederzijdse beelden over waar je/jullie met de afdeling naartoe wil/willen. Maar ook over de belangen die jouw manager heeft: waar wordt hij op afgerekend, hoe kun jij daar een bijdrage aan leveren, en hoe kunnen jullie samen optrekken om het gewenste resultaat te behalen?

Jouw mening telt mee

Deze samenwerking met je eigen manager is ontzettend belangrijk. Doe je te veel je eigen ding, dan zal de omgeving vroeg of laat vragen gaan stellen bij het nut en belang van bepaalde handelingen. Ben je te veel een doorgeefluik, dan ondermijn je je eigen autoriteit. Bovendien wil je als manager namelijk ook graag de besluitvorming naar boven toe beïnvloeden. Het is namelijk niet verstandig om volledig afhankelijk te zijn van wat er in het hoger management beslist wordt. De beslissingen die daar genomen worden, zijn van directe invloed op jouw belangen. Jij weet namelijk beter hoe het werkt op je afdeling dan de directie. Dat betekent dus dat je je belangen wilt veiligstellen. En daar heb je je directe manager, je peers en andere stakeholders in de organisatie voor nodig. Je zult moeten netwerken en met hen in gesprek gaan om je belangen zeker te stellen.
 
Kortom, het bespreken van een effectieve samenwerking met je eigen manager is meer dan alleen het bespreken van de samenwerking. Het heeft ook als doel om tot beter resultaat te komen in synergie.

Tips voor onderwerpen om met je eigen manager te bespreken

  • Je eigen ontwikkelniveau en de voor jou gewenste stijl van aansturen door je eigen manager: als het gaat om het uitvoeren van je taken: ben je junior, medior of senior? Wil je geïnstrueerd worden, gecoacht, of kan je manager een delegerende stijl toepassen?
  • Hoe gaan jullie beiden om met (je) autonomie als manager? Waar begint en waar houdt je beslisbevoegdheid op?
  • Hoe stemmen jullie je beider visies af op elkaar omtrent het aansturen van de afdeling?
  • Waar liggen je behoeften als het gaat om leren, ontwikkelen en presteren? Wat heb jij daarvoor nodig van je manager?
  • Hoe gaan jullie om met het geven van feedback aan elkaar?
  • Welke belangen heeft je manager: waar wordt hij op gestuurd? Hoe kunnen jullie samen optrekken om het afdelingsresultaat te behalen?
 

Meer tips voor (beginnende) managers

Als beginnende manager komt er veel op je af. Ineens ben je verantwoordelijk voor het behalen van team- of afdelingsdoelstellingen, je moet je (opnieuw) verhouden tot de mensen die je aanstuurt, en wie heeft je agenda nou zo volgepland? Bij ISBW krijgen we veel vragen van beginnende managers. Daarom hebben we de whitepaper ‘Effectief management’ gemaakt. Deze whitepaper staat vol met praktische tips die je meteen kunt toepassen, zodat je de effectieve manager wordt die je wilt zijn. Download de gratis whitepaper.