Veelgestelde vragen

Examens en afronding

Wanneer ontvang ik een bewijs van deelname?
Wie ontwikkelen de ISBW-examens?
Kan ik een herbeoordeling van mijn examen aanvragen?
Kan ik bezwaar maken over de inhoud van het examen?
Wordt mijn eindopdracht vertrouwelijk behandeld?
Wat valt er onder een geldig legitimatiebewijs?
Wat moet/mag ik meenemen naar het schriftelijk examen?
Wat moet ik doen bij een onvoldoende voor een examen?
Wat moet ik bestuderen voor het examen?
Wat kost een examen?
Wat is plagiaat?
Wat is de waarde van een ISBW-diploma?
Wanneer vindt het examen plaats?
Wanneer verschijnen de examenopgaven en antwoordindicaties op e-Connect?
Wanneer ontvang ik een certificaat?
Wanneer moet ik mijn eindopdracht inleveren?
Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van mijn examen?
Waarom heb ik twee examens op één dag?
Waar vindt het examen plaats?
Waar vind ik het examenreglement?
Waar vind ik de uitnodigingsbrief voor het examen?
Nederlands is mijn tweede taal. Mag ik daarom langer over het examen doen?
Kun je mij een voorbeeld van een moduleopdracht, eindopdracht of scriptie sturen?
Kan ik mijn eindopdracht met een medestudent schrijven?
Kan ik een proefexamen krijgen?
Kan ik een mondeling examen afleggen in plaats van een schriftelijk?
Kan ik een gewaarmerkte kopie van mijn diploma of certificaat ontvangen?
Kan ik een diploma met mijn meisjesnaam krijgen?
Kan ik een bijzonder verzoek aanvragen?
Is het mogelijk om examen te doen bij de Nederlandse ambassade?
Is het examen verplicht?
Ik heb mijn ISBW-diploma verloren, wat kan ik doen?
Ik heb mijn doordrukpapier niet meegenomen na het examen. Kan ik het alsnog opvragen?
Ik heb geen baan (meer). Hoe moet ik nu mijn eindopdracht maken?
Ik heb een klacht over een examen. Wat kan ik doen?
Hoe wordt er beoordeeld?
Hoe rond ik een module/opleiding af?
Hoe lang duurt een schriftelijk examen?
Hoe kan ik me afmelden voor een examen?
Hoe gebruik ik meerdere academische titels?
Hoe kan ik contact opnemen met het Examenbureau?
Kan ik een puntenoverzicht opvragen?
In welke plaatsen worden digitale examens afgenomen?