HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Management voor zorg en welzijn

HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Management voor zorg en welzijn

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

NVAO-geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Bedrijfskunde

Opleidingsniveau

Erkende HBO Bacheloropleidingen Hogeschool ISBW biedt erkende HBO-opleidingen en is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Onze opleidingen zijn officieel NVAO-geaccrediteerd. Je kunt kiezen voor de Associate degree Operationeel Manager of een van onze HBO Bacheloropleidingen Bedrijfskunde of Human Resource Management. Kwaliteit en rendement van leren zijn de kernwaarden van ons geaccrediteerde onderwijs.

Erkenningen

NVAO Geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Vakgebied

Bedrijfskunde

Opleidingsniveau

Erkende HBO Bacheloropleidingen

Meer informatie

Download brochure

Erkenningen

NVAO Geaccrediteerd

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Duur

Langer dan 36 maanden

Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma
Studieprogramma

Programma: doel en opzet

In het programma ga je aan de slag met de theorie en de toepassing daarvan in je werkzaamheden. We besteden aandacht aan de ontwikkeling van je kennis en vaardigheden die wij je in verschillende onderwijsvormen aanbieden. Hieronder vind je deze onderdelen.

Specialisatie

Je hebt de keuze gemaakt voor deze Bacheloropleiding met de specialisatie Management voor zorg en welzijn. In de derde fase van je opleiding ga je met deze specialisatie concreet aan de slag in de modules Management van zorg en welzijn en Financieel management voor zorg en welzijn. Hierin verwerf je specifieke kennis die nodig is in de veranderende zorg- en welzijnssector, bijvoorbeeld kwaliteitsborging, vraagsturing en marktgericht werken.

Studieprogramma

De opleiding bestaat uit 4 fases waarin de volgende studieonderdelen aan bod komen:

Fase 1 Kern

 • Management en organisatie 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Organisatiestructuur
  • Werkverdeling en coördinatie
  • Je organisatie als bedrijfsproces
  • Groeimodellen en organisatiecultuur
  • Managementtaken en leiderschapsstijlen
  • Effectieve werkorganisatie
 • Financieel management 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Lezen en begrijpen van financiële overzichten
  • Werken met financiële kengetallen
  • Beoordelen van de financiële gezondheid van de organisatie
  • Het gebruiken van financiële gegevens bij besluitvorming
  • Werken met een planning-en-controlcyclus
 • HBO Training Persoonlijke Effectiviteit en Communicatie 8 EC
  (8 bijeenkomsten)
  • Inzicht in persoonlijke leiderschapskwaliteiten
  • Kennis van basiswaarden waarop je jouw werk uitvoert
  • Effectief te werk gaan
  • Eigen kracht en kunnen optimaal inzetten
  • Effectief communiceren
  • Gespreksstijlen en -modellen
  • Luistervaardigheden
  • Assertief communiceren
 • Procesmanagement 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De organisatie als proces
  • Uitgangspunten bij processen
  • Maken van een procesontwerp
  • Proces- en informatiemanagement
  • Procesoptimalisatie
  • Lean management
  • Beheersen van risico's
 • Marketing management 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • De rol van marketing in de organisatie
  • De klant centraal
  • Branding
  • Positionering en strategie
  • Marketinginstrumenten
  • Online marketing
  • Marketingplan
  • Marketingcommunicatie
  • Productpromotie
 • Praktische vaardigheden en businesscase 20 EC

Fase 2 Verdieping

 • Business Performance Management 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Besturing van organisaties
  • Stuurgrootheden en kritische performancegrootheden
  • Big-datamanagement
  • Besluitvorming, coördinatie en overleg
  • Financieel resultaat en business performance management
  • Marketing en business performance management
  • Het network governanceperspectief
  • De rol en invloed van de informele organisatie
 • Organisatie en verandering 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Doel en achtergrond van veranderen
  • Stromingen in verandermanagement
  • Veranderen en organisatiecultuur
  • Veranderstrategie
  • De verandermanager en leiderschap
  • Communicatie tijdens veranderproces
  • Implementatie van veranderingen
  • Evaluatie van veranderingen
 • HBO Training Projectmanagement 8 EC
  • Projectcyclus en fasering
  • Definiëren van het projectresultaat
  • Projectaansturing en projectteams
  • Communicatie en projectmanagement
  • Besluitvorming
  • Herkennen en vergroten van je persoonlijke beïnvloedingsstrategie
  • Sturen met stijl
  • Omgaan met weerstand
 • Gedrag in organisaties 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Organisatiecultuur en -verandering
  • Organisatiepsychologie
  • Groepsdynamica en groepsprocessen
  • Weerstand en conflicten
  • Motivatie en werkplezier
  • Formele en informele besluitvorming
  • Macht en politiek
  • Psychologie van organisatiegedrag
 • Strategisch management 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Positionering van de organisatie in de markt
  • Waarde propositie en klantrelaties
  • Verkoopkanalen en het verdienmodel
  • Key resources en kernactiviteiten
  • Mogelijke samenwerkingsverbanden
  • Kostenstructuur van de organisatie
  • Risicomanagement
  • Benchmarking van de organisatie
  • Praktisch strategisch businessplan opstellen
 • Praktische vaardigheden en businesscase 12 EC

Fase 3 Specialisatie

 • Datavaardigheden voor managers 12 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Kennis als driver voor innovaties
  • Visualisatie en analyse van de gegevens
  • BI-tools en toepassingen
  • Meerwaarde halen uit data: van managementrapportages tot besluitvorming
  • Forecasting op basis van data
  • Big data, business intelligence en datawarehousing
  • Big-data-analytics
  • Big data en security
  • Cost-per-mile (CPM)
 • HBO Training Professioneel Adviseren en Beïnvloeden 8 EC
  • Inzicht in je eigen leiderschapsstijl
  • Sturing geven aan gesprekken
  • Positieve invloed uitoefenen door effectieve communicatie
  • Omgaan met weerstand
  • De rol van de adviseur
  • Fases in het adviesproces
  • Gespreks- en luistervaardigheden
  • Omgaan met belangentegenstellingen
  • Draagvlak creëren
 • Financieel management voor managers 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Basisbegrippen in financieel management
  • Balans en resultatenrekening
  • Kostencalculatie
  • Kosten en opbrengsten
  • Resultaatbepaling
  • Financiële kengetallen
  • Lezen en begrijpen van financiële overzichten
  • Budgettering
 • Management van zorg en welzijn 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Procesmanagement binnen zorgteams
  • Samenwerken in de keten
  • Flexibilisering in de zorg
  • Valkuilen van zelfsturende teams binnen de zorg
  • Kwaliteitsborging en externe verantwoording
  • Effectieve werkorganisatie
 • Financieel management voor zorg en welzijn 8 EC
  (6 bijeenkomsten)
  • Financiering van zorg
  • Begrotingscyclus
  • Van instellingsbegroting naar afdelingsbegroting
  • Kosten en opbrengsten van zorg
  • Sturen op personele en materiële middelen
  • Kengetallen en rapportages
  • Prestatiemeting van zorginstellingen en zorgafdelingen
 • Praktische vaardigheden en businesscase 16 EC

Fase 4 Afstuderen

 • Praktijkprogramma 30 EC
 • Afstudeeropdracht 30 EC

Afstuderen

Je rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht. Bij het schrijven van deze eindopdracht word je goed begeleid door ervaren begeleiders die je inhoudelijk advies geven en ondersteuning bieden.

HBO Bachelor Bedrijfskunde specialisatie Management voor zorg en welzijn

Wil je dit met iemand delen?

Mail door

Vakgebied

Bedrijfskunde

Opleidingsniveau

Erkende HBO Bacheloropleidingen Hogeschool ISBW biedt erkende HBO-opleidingen en is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Onze opleidingen zijn officieel NVAO-geaccrediteerd. Je kunt kiezen voor de Associate degree Operationeel Manager of een van onze HBO Bacheloropleidingen Bedrijfskunde of Human Resource Management. Kwaliteit en rendement van leren zijn de kernwaarden van ons geaccrediteerde onderwijs.

Erkenningen

NVAO Geaccrediteerd

Meer informatie

Download brochure

Kunnen we je verder helpen?

Onze deskundige opleidingsadviseurs helpen je graag verder.

Studenten beoordelen ISBW met een 8,2!


Jouw 4 rollen als manager

Wist jij dat je als manager 4 verschillende rollen aanneemt? En welke taken bij welke rollen horen? Als je begrijpt hoe deze rollen in elkaar zitten, word jij effectiever als manager. Meer weten? 

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK)Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden
geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van
ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 

Vind jouw opleiding in de studiegids

Wil je een opleiding of training volgen? Bekijk het vernieuwde opleidingsaanbod van 2021-2022 in de ISBW-studiegids. Of je nu net begint of al een ervaren manager bent: met deze opleidingen en trainingen ontwikkel jij je door tot de effectieve manager van morgen. Nieuwsgierig?

Kunnen we je verder helpen?

Onze deskundige opleidingsadviseurs helpen je graag verder.