Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website van ISBW Opleiding & Training besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de ISBW-website (www.isbw.nl) wordt gepubliceerd onvolledig, gedateerd of onjuist is. ISBW Opleiding & Training kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

De informatie op de ISBW website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht door ISBW. Een bezoeker van de ISBW website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de ISBW website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van ISBW.

ISBW Opleiding & Training kan er niet voor instaan dat de informatie op de ISBW website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ISBW website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de ISBW website te kunnen raadplegen. ISBW Opleiding & Training is tevens niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de ISBW website is verkregen.

Voor meer informatie, rechten en plichten voortvloeiende uit een inschrijving via de ISBW website, verwijzen wij naar onze Algemene Voorwaarden.

ISBW Opleiding & Training
2015 ©

ISBW Opleiding & Training is een handelsnaam van het Instituut voor Bedrijfswetenschappen B.V.
KvK nummer: 11014570 Midden Nederland.

Marathon 7
1213 PD Hilversum

Postbus 447
1200 AK Hilversum

Studenten beoordelen ISBW met een 8,2!


Jouw 4 rollen als manager

Wist jij dat je als manager 4 verschillende rollen aanneemt? En welke taken bij welke rollen horen? Als je begrijpt hoe deze rollen in elkaar zitten, word jij effectiever als manager. Meer weten? 

Het Levenlanglerenkrediet (LLLK)Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 


Ben je niet ouder dan 55 en heb je geen recht (meer) op studiefinanciering? Dan kun je tegen heel gunstige voorwaarden
geld voor jouw opleiding lenen bij de overheid. Ook voor de HBO Bacheloropleidingen en Associate degree-opleidingen van
ISBW. Lees meer over het Levenlanglerenkrediet.


 

Op je gemak nog eens rustig alles doorlezen?

We sturen je graag onze studiegids toe.